Vlantana Norge: innovasjon lønner seg

Dedikert Til Suksess For Våre Kunder

Gjennom investeringer i kundetjenestekvalitet ved bruk av nyeste teknologi, trailere og sjåføropplæring har Vlantana Norge, del av en større, internasjonal Vlantana Enterprisegruppe, funnet veien inn i den norske transportnæringen med forblø ende suksess. I de fem årene som har gått siden selskapet ble registrert i Norge, har virksomheten, som er basert på Gardemoen, vokst til det 15. største transportselskapet i landet, basert på undersøkelsen o entliggjort av «Transport Magasinet», et ledende nyhetsmagasin for transport og logistikk.

«Vi verken fremstiller eller produserer varer – vi er en virksomhet basert på kundetjenester. Som sådan arbeider vi for å kontinuerlig forbedre tjenestene vi leverer. Vi følger med på forandringer i kundenes behov, og vi arbeider fortløpende med å tilpasse oss disse endrede forespørslene. Det er avgjørende at tjenestenivåene våre blir værende på topp, for å innfri forpliktelsene våre overfor kundene, sier Vladas Stoncius, direktør for Vlantana Norge. – Det å være høyt på listen over de 100 største og raskest voksende selskapene i Norge beviser at strategien vår fungerer bra. Disse resultatene har blitt oppnådd gjennom konstante investeringer i nåværende og kommende innovasjoner, på egne vilkår og drevet av et ønske om å imøtekomme kundenes behov på en bedre måte.»
Innovasjon, kvalitet, sikkerhet og bærekraft er grunnleggende, integrerte deler av selskapets kultur, og representerer derved en målrettet og langsiktig forpliktelse fra alle de involverte: fra ledelsen og helt frem til høyt motiverte og godt opplærte sjåfører. Ifølge V. Stoncius har innovasjoner og sikkerhet vært et særlig fokus i 2017, da fremskritt innen disse feltene uunngåelig også bidrar til implementering av selskapets to andre kjerneverdier.
Vlantana Norge har valgt å rette fokus på og investeringer mot tre hovedfelter: fokus på godssikkerhet i transportoperasjoner, forbedring av sjåførkompetanse og oppbygging av en moderne, sikker og drivsto e ektiv åte.
Én av de viktige innovasjonene innført av Vlantana Norge, er et eksternt elektronisk låsesystem (e-lås) på dørene til alle trailere som brukes til godslevering, over hele Norge og de este deler av Europa. Selskapets unike e-lås aktiveres av koordinatoren som har ansvar for en spesi kk last, og hindrer uautorisert åpning av døren før ankomst til bestemmelsesstedet. Bruken av e-låser gjør det ikke bare mulig å gi garantier til kunden om det betrodde godsets trygghet og sikkerhet, men hindrer også potensielle hendelser forbundet med terrortrusler, ulovlig migrasjon og menneskehandel, som har blitt farepunkter for transportog logistikksektoren over hele Europa.
I tillegg til e-lås-løsningen, forsterker selskapet funksjonaliteten til «Track and Trace»-programvaren, som vil bli videre utvidet av en løsning utarbeidet på huset, og som er under utvikling av et team av programvareingeniører hos Vlantana Enterprise-gruppen. «Det er ikke noe nytt for oss i å bruke «Track and Trace»-løsningen i alle de norskregistrerte trailerne våre, så det vi planlegger er et tillegg av funksjonaliteter, som grundig planlegging av ruten for hver enkelt trailer, basert på direkteoppdateringer om veiog tra kkforhold som lastes opp automatisk til smartenheten i traileren av godskoordinator-teamet. Det avanserte programmet vil også varsle den ansvarlige koordinatoren om hvert eneste uvventede avvik fra ruten eller en planlagt tidsplan, slik at vi raskt kan ta kontakt med sjåføren og gi den nødvendige støtten for å sikre problemfri fremdrift for kundens leveranse. På lengre sikt ser vi for oss at smartenhetsprogrammet vårt blir en integrert løsning som samler all informasjon og alle dokumenter forbundet med hver eneste spesi kke godslast gjennom hele syklusen, der vi starter ved undertegning av kontrakten, og avslutter med levering på stedet», forteller Ruta Sakalauskaite, logistikksjef hos Vlantana Norge.
I tillegg til avansert programvare, vil selskapets trailere bli utstyrt med ytterligere kameraer, montert på bakspeilene og bakpå traileren, med direkteoverføring til den dedikerte smartenheten i førerhuset. Dette vil hjelpe sjåførene med å unngå blindsoner ved manøvrering bakover, og vil gjøre det mulig for dem å foreta en visuell kontroll av traileren under hvilepauser. Problemfrie leveranser sikres av 200 sjåfører, som mottar kontinuerlig opplæring og regelmessig vurdering av prestasjonene deres. Investering i åten av 150 moderne, svært drivsto e ektive Euro 6 Volvo FH 6 x 2-trailere, der en tredjedel av disse nå er utstyrt med automatiserte Dual Clutch I-Shift-girkasser, sammen med omfattende opplæring av sjåførene, har vist seg å være en suksess for operasjonene til Vlantana Norge.
«Ved hjelp av Volvo Trucks som vår lastebilleverandør, har vi over de siste to årene utdannet seks høyt kvali serte instruktører som for tiden er ansvarlige for å formidle kunnskapen og erfaringene sine til sjåførene våre, sier Ruta Sakalauskaite. – Regelmes- sige møter mellom instruktørene gjennomføres også. Selv om sjåførene våre går gjennom omfattende opplæring, og kan stole på støtte døgnet rundt, syv dager i uken, er opplæringsøktene for de mer erfarne sjåførene heller en utveksling av oppdatert kunnskap mellom kolleger. Møtene gjennomføres hver gang en sesong slutter og en ny begynner, samt for å informere om den daglige tra kksituasjonen på norske veier, som presentert av Statens vegvesen – for eksempel økt risiko for ulykker på bestemte strekninger», sier R. Sakalauskaite. Innføring av sikre og drivsto e ektive teknikker, og bruk av lastebiler utstyrt med Dual Clutch-girkasser, har økt gjennomsnittshastigheten fra 67,3 km/t til 68,6 km/t. Formidling av denne informasjonen har faktisk hjulpet oss med å fremme e ek- tiv kjøring blant sjåførene våre, noe som i sin tur øker sikkerheten, bærekraften, kvaliteten på tjenestene og antallet leveringer til riktig tid», forklarer R. Sakalauskaite.
Den fortløpende investeringen i innovasjon og sjåførkunnskap har ikke bare økt tilfredsheten hos kundene, og gjort det mulig for Vlanta Norge å oppnå sine mål for reduksjon av karbonfotavtrykket og resultatene for sikkerhet på veien, men også gitt grunnlag for virksomhetens vekst. Til tross for betydelige utgifter til opplæring og den nyeste teknologien, har selskapet økt salgsinntektene sine fra NOK 119 millioner til 193 millioner år til åri 2016.
«Visjonen vår er å bli det mest ettertraktede og innovative transportselskapet i Norge. Dette er en langsiktig forpliktelse som ikke kan nås på ett eller to år, men vi er dedikert til hardt arbeid, og kommer nærmere for hver dag. Vi er overbevist om at ved å gjøre dette, skaper vi verdier med hver eneste kilometer vi kjører. Og selvfølgelig er vi glade for å kunne dele dem med våre utallige kunder over hele landet», oppsummerer Vladas Stoncius.

Vlantana Norge AS 2017 ©